Literatuuroverzicht

In blijvende ontwikkeling: een extensieve lijst met de belangrijkste titels OVER ethiekonderwijs in brede zin:

Boeken (delen)
 • Beer, P. T. de. en  C. J.M. Schuyt (red.), WRR-verkenning 2: Bijdragen aan waarden en normen, Amsterdam University Press (2004) (download) (relevantie: met name hoofdstuk 8: Levering, B., Opvoeding en de overdracht van waarden en normen). (bespreking deel)
 • Bos, R. ten, C. Jones en M. Parker, Het einde van de bedrijfsethiek, Thema (2006)
 • Campbell, E., The Ethical Teacher, McGraw-Hill International (2003) (Google)
 • Demmke, C. & T. Moilanen, Effectiveness of Public-service Ethics and Good Governance in the Central Administrations of the EU-27, Peter Lang (2012)
 • Elliott, D., Ethics in the first person: a guide to teaching and learning practical ethics, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Oxford (2007) (bespreking)
 • Hoven, M. van den, L. van der Scheer, D. Willems (red), Ethiek in discussie. Praktijkvoorbeelden van ethische expertise, Van Gorcum (2011) (bespreking)
 • Kaptein, M., Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen - 52 bespiegelingen over ethiek op het werk, Business Contact (2011) (bespreking)
 • Karssing, E., Morele competentie (hoofdstuk 3), in: Morele competentie in organisaties, Van Gorcum (2007) (bespreking)
 • Smith, R., Teaching Right and Wrong: Moral Education in the Balance, Trentham Books (1997) (Google) (relevantie: inhoud is in eerste instantie gericht op het opvoeden van kinderen/jongeren in waarden en normen / morele ontwikkeling)


Wetenschappelijke artikelen / onderzoek
 • Bolten, H. en K. Van Rossem, Zo gezegd, zo gedaan. Trainen in integriteit, in: Ethische Perspectieven 15 (2005) 1, p. 34-46 (bespreking)
 • Burch, R.W., Are there moral experts?, in: The Monist (1974), pp. 646-658 (relevantie: wat maakt iemand moreel expert om te onderwijzen?)
 • Carr, D. - After Kohlberg, Some Implications of an Ethics of Virtue, in: Studies in Philosophy and Education, 15: 353-370 (1996) (relevantie: verhouding Kohlberg vs deugdenethiek)(bespreking)
 • Cusveller, B.S., Wat je van verpleegkundigen mag verwachten, Rede bij de installatie als lector Verpleegkundige Beroepsethiek, 21 januari 2010 (link)
 • Hartman, E.M., Socratic questions and Aristotelean answers: a virtue-based approach to Business ethics, in: Journal of Business Ethics (2008), Vol: 78, pp. 313-328 (bespreking)
 • Kohn, A., How Not to Teach Values: A Critical Look at Character Education, Phi Delta Kappan (1997), Vol 78:6, pp. 428-439
 • Lerman, L.G. - Teaching Ethics in and Outside of Law Schools: What Works and What Doesn’tAmerican Bar Association, 2006 (bespreking)(relevantie: over wat een ethiekles een goede les maakt)
 • Oddo, A.R., A Framework for Teaching Business Ethics, in: Journal of Business Ethics, Februari 1997, Volume 16:3, pp 293-297 (bespreking)
 • Rand,  David G., Joshua D. Greene & Martin A. Nowak, Spontaneous giving and calculated greed, Nature 489, 427–430 (20 September 2012) doi:10.1038 (bespreking)
 • Steinberg, R.J., A new model for teaching ethical behavior, in: The Chronicle of Higher Education (24 april 2009), laatst geraadpleegd 21 oktober 2012 (link)
 • Welten, R., ‘Gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen!’, Een pleidooi voor een doorleefde bedrijfsethiek, Lectorale Rede, 31 januari 2012


Kranten
 • Timor El-Dardiry, Geen regels maar waarden, in: de Volkskrant (29 september 2012), p. 10. (bespreking)
 • Boudewijn de Bruin (hoogleraar financiële ethiek), Wilfred Dolfsma (hoogleraar Innovatie), Verplicht financiële eed bij afstuderen, Het Financieele Dagblad (18 juni 2012), p. 7:
 • Als de overheid een eed verplicht wil stellen, moet zij het voorbeeld volgen van vele Amerikaanse economische en bedrijfskundige opleidingen, waar studenten bij hun afstuderen publiekelijk de eed afleggen. Die moet betekenis hebben gekregen in de opleiding door geïntegreerd ethiekonderwijs. En hij moet regelmatig opnieuw geactiveerd worden. 
 • Onbekend, CHE: Verpleegkundige scholen in zelfbewustheid, Reformatorisch Dagblad (21 januari 2010), p. 5. 
 • Weseman, P., 'Alle andere banken deden het ook', Trouw (16 januari 2010), p. 28.
 • Gessel, van R., 'Nieuwe leerstoel ’financiële ethiek’, Telegraaf (31 oktober 2009), p. 27 (link
 • Drayer, E., Door emotie geleid tot morele kennis, Trouw (23 november 2002) (relevantie: over het doceren van filosofie van studenten van de TU) (link)


Overzichten

 • Philpapers.org (Online research in philosophy) - categorie Moral EducationGeen opmerkingen:

Een reactie posten