06 oktober 2012

Onderwijs leerstoel Financiële ethiek (RUG)

Een van de eerste leerstoelen Financiële ethiek is die aan de Rijksuniversiteit Groningen (Telegraaf 2009 / Trouw 2011). Het streven van de leerstoel is om invulling te geven aan "de breedgedragen maatschappelijke wens om toekomstige economen en bedrijfskundigen te scholen in ethiek." (bron)

Maar hoe vindt deze scholing plaats? Voorop lijkt niet een inhoudelijke benadering te staan maar eerder een procesmatige insteek gericht op de kwaliteit van de afweging zelf.

De huidige hoogleraar Boudewijn de Bruin richt zich hierbij op de kritische houding kant van ethiek waarbij tevens het volledig geïnformeerd zijn belangrijk is. Dit vraagt ook om specifieke deugden, met name de moed om vragen te stellen en de durf om eigen onkunde niet te verbloemen. Interessant is dat De Bruin zich niet enkel richt op het "ethischer maken" van de persoon die primair handelt (de bankier) maar ook - of misschien wel juist - van belanghebbenden. Waaronder de klanten. In de Trouw van 28 januari 2011:
Ethiek gaat niet alleen over concrete acties, maar ook over hoe je je overtuigingen vormt. Welke informatiebronnen gebruik je, en weet je wel of die betrouwbaar zijn? Het vermogen bronnen op waarde te schatten, is een onmisbare deugd. Die mis ik bij veel bankiers. Ook bij hun cliënten, trouwens.
Ook ideeën als het kunnen inlassen van 'bedenktijd' bij grote beslissingen of het bedenken van zoveel mogelijk tegenargumenten past in deze benadering. De Bruin: "Zo kun je beslissingen ethischer maken” en misschien nog meer veelzeggend: ‘Domme bankiers gevaarlijker dan graaiende bankiers’ en '... we hebben het gevaar van onkunde ernstig onderschat.’(bron)

Vraag is natuurlijk of de conceptuele brede belanghebbenden-benadering van de leerstoel en het onderwijs (dat juist in eerste instantie gericht is op economen en bedrijfskundigen in opleiding) niet uit elkaar lopen nu er verder niet gestuurd wordt op de "klant-in-opleiding".

Links / bronnen:
  • Kritische accountant kwestie van lange adem (Telegraaf, 9 augustus 2012) (met hierin opgenomen een interessante stelling van de AFM: "Het belangrijkste is dat accountants zich bewust zijn van hun dienstbaarheid aan de maatschappij, ofwel de eindgebruiker van hun informatie." 
  • De bankier is 't haasje, maar is hij ook een boef (NRC, 21 juli 2012)
  • Prof.dr. Boudewijn de Bruin: ‘Domme bankiers gevaarlijker dan graaiende bankiers’ (o.a. RUG, 21 maart 2012)
  • ’Er was behoefte aan een leerstoel financiële ethiek’ (Trouw, 28 januari 2011)
  • Prof. De Bruin over ethiek in de financiële wereld (Reformatorisch Dagblad, 10 maart 2011)
  • Nieuwe leerstoel ’financiële ethiek’ (Telegraaf, 31 oktober 2009)

Voor een compleet overzicht zie de website van prof. De Bruin (link).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten