02 juni 2014

Welkom

Op dit webblog vind je enige informatie over de inhoud, mogelijkheden en onmogelijkheden van ethiekonderwijs, morele vorming, integriteitstrainingen, cursussen in normatieve professionaliteit e.d. Hier wordt de laatste jaren steeds meer onderzoek naar gedaan. Een aanleiding voor dit onderzoek is de terugkerende spagaat waarin het ethiekonderwijs zich bevindt: tussen enerzijds de vaak maatschappelijke roep om bepaald normconformerend gedrag (een verpleegkunde moet zus en zo handelen) en de primaire reflectieve insteek van ethiekbeoefening anderzijds (inclusief een soms bijkomend ethisch pluralisme en relativisme).

Let op: de teksten - bijvoorbeeld de besprekingen van artikelen en boeken - zijn conceptteksten. Het valt zeker niet uit te sluiten dat deze nog taalfouten en/of andere onvolkomenheden bevatten.

Veel leesplezier!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten