10 maart 2014

Wikipedia, collegegeld en ethiek

Moreel dilemma: in hoeverre mag je als ethiekdocent wikipedia gebruiken?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten