27 september 2012

Rand, D.G. e.a. - Spontaneous giving and calculated greed (bespreking)

David G. Rand,  Joshua D. Greene & Martin A. Nowak, Spontaneous giving and calculated greed, Nature 489, 427–430 (20 September 2012) doi:10.1038 (online)

Onderzoek: eerst doen dan denken is vaak socialer?
Een van de redenen waarom veel instellingen ethiek doceren is het idee dat het goed is om over bepaalde situaties grondig na te denken. Eerst denken dan doen. Het maken van een geïnformeerd, verantwoordelijk en weloverwogen oordeel valt namelijk - zo is de gedachte - te prefereren boven een ondoordachte keuze. Deze aanname lijkt echter te wringen met onderzoek gedaan door psycholoog David Rand, neurowetenschapper Joshua Greene en evolutiebioloog Martin Nowak en onlangs gepubliceerd in Nature.

De drie wetenschappers ontdekten - middels een aantal experimenten - dat als mensen snel moeten beslissen ze eerder geneigd zijn tot coöperatie (samenwerking) dan wanneer ze over een handeling moeten nadenken. Het zijn gemiddelde verschillen - sommige personen waren nooit op samenwerking gericht - maar de wetenschappers konden geen bewijs vinden voor het idee dat van niet nadenken je juist egoïstisch wordt.

De auteurs veronderstellen dat omdat in het dagelijks leven samenwerking vaak vereist is, onze intuïtie hierdoor ook gericht (geëvolueerd) is geworden op samenwerking. Of zoals NRC het verwoordde: "Spontaan sociaal, bij nader inzien egoïstisch". 

Nu kan van ethiekonderwijs worden gesteld dat deze juist (ook) de algemene vooronderstelling die achter het onderzoek ten grondslag ligt zou bespreken. De vooronderstelling dat het goed is om sociaal te zijn. Toch zal dit niet voor iedereen het doel van ethiekonderwijs zijn?

Relevantie
- Ethiekonderwijs heeft volgens sommige auteurs als doel dat het moet leiden tot sociaal, maatschappelijk verantwoord gedrag. Dit onderzoek geeft bewijs dat de haalbaarheid hiervan op z'n minst discutabel is (aanleiding)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten